Do udziału w projekcie zapraszamy:

Panie i Panów – osoby niepracujące powyżej 30 r.ż. zamieszkałe powiat słupski (z wyłączeniem mieszkańców miasta Słupsk)

BEZPŁATNE SZKOLENIA

Szkolenia i warsztaty będą prowadzone w grupach 8-12 osobowych. Zapewniamy uczestnikom projektu bezpłatne materiały szkoleniowe oraz catering podczas szkoleń i warsztatów.

KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Uczestnicy projektu po ukończeniu szkoleń zawodowych zdawać będą egzaminy zewnętrzne na uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

STYPENDIA

Podczas udziału w szkoleniach zawodowych i stażach uczestnikom przysługuje stypendium.

ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU

Gwarantujemy zwrot kosztów dojazdu z miejsce zamieszkania do miejsca szkoleń.

Aktualności

Staże dla Sprzedawców

Poszukujemy miejsc chętnych do przyjęcia stażystów w zawodzie Sprzedawca na 3-miesięczny staż zawodowy. Interesują nas miejsca rokujące zatrudnieniem na okres minimum kolejnych 3 miesięcy. Więcej informacji pod nr tel: 509-423-510
By : pakz | Lip 28, 2017

Staże zawodowe dla Kucharzy

Kolejna grupa uczestników projektu została skierowana na 3 miesięczne staże zawodowe w miejsca rokujące zatrudnieniem. Tym razem na staże zostało skierowanych 10-ciu uczestników kursu „Kucharz”.
By : pakz | Kwi 25, 2017

Kurs „Kwalifikowany pracownik ochrony”

Miło nam poinformować, iż od dnia 10.04.2017 r. trwają zajęcia w ramach kursu zawodowego „Kwalifikowany pracownik ochrony”., Kurs rozpoczęło 11 osób.
By : pakz | Kwi 25, 2017

Grupowe poradnictwo zawodowe gr. IV

W dniach 30.03-03.04.2017 odbyły się zajęcia z grupowego poradnictwa zawodowego dla gr. IV. W warsztatach udział wzięło 11 osób.
By : pakz | Kwi 25, 2017

Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy gr. III

W dniach: 04-06.04.2017 odbyły się warsztaty z technik aktywnego poszukiwania pracy dla gr. III. Zajęcia ukończyło 10 osób, uczestnicy kursu zawodowego „Kucharz”.
By : pakz | Kwi 25, 2017

Warsztaty aktywizacji – grupowe poradnictwo zawodowe gr. III

W dniach 11.01 – 13.01.2017 odbyły się “Warsztaty aktywizacji – grupowe poradnictwo zawodowe” gr. III, w których uczestniczyło 12 osób.
By : pakz | Lut 21, 2017
Informacje o projekcie
Czytaj...

 

W ramach projektu każdy z uczestników będzie miał okazję wziąć udział w zajęciach indywidualnych i grupowych z zakresu poradnictwa zawodowego oraz aktywnego poszukiwania pracy. Celem zajęć jest stworzenie wspólnie z doradcą zawodowym własnego Indywidualnego Planu Działania.

W ramach projektu stworzone zostanie Centrum Animacji Zawodowej, gdzie Uczestnicy Projektu uzyskają bezpośrednią pomoc w wyszukiwaniu informacji, obsłudze sprzętu, komunikacji z pracodawcą, przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej przy wsparciu doradcy/pośrednika.

Po zajęciach doradczych przyjdzie czas na szkolenia zawodowe grupowe lub indywidualne w tematyce zajęć poszukiwanych na rynku pracy. Kierunki szkoleń dopasowane zostaną do potrzeb lokalnych pracodawców oraz w oparciu o IPD. Szkolenia kończyć się będą Certyfikacją kwalifikacji zawodowych.

Po szkoleniach zawodowych ok. 65% uczestników skorzysta z 3-miesięcznych staży zawodowych u lokalnych pracodawców.

Dla ok. 40% uczestników projektu zaplanowano dodatkową formę wsparcia realizowaną indywidualnie w zależności od zgłaszanych przez uczestników projektu potrzeb w zakresie poradnictwa psychologicznego, socjalnego lub coachingu.

W ramach projektu każdy uczestnik skorzysta z dedykowanego pośrednictwa pracy i otrzyma minimum 3 oferty pracy dostosowane do swojego profilu osobowościowo-zawodowego.

Szkolenia i warsztaty będą prowadzone w grupach 8-12-osobowych. Projektodawca zapewnia beneficjentom projektu darmowe materiały szkoleniowe oraz catering podczas szkoleń i warsztatów.

Ponadto zapewniamy zwrot kosztów dojazdu podczas szkoleń i warsztatów – z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia.

Uczestnikom zostanie wypłacone stypendium za udział w szkoleniach zawodowych i stażach.