Słupsk, dnia 27.11.2017 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

W ZAPYTANIU OFERTOWYM NR NR 9/EKZ/ZO/2017

W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU

Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Słupsku Sp. z o. o. informuje, iż dokonano wyboru Wykonawcy w postępowaniu w trybie rozeznania rynku dotyczącego PRZEPROWADZENIA KURSU „PRAWO JAZDY KAT. E” w ramach projektu „EDUKACJA – KOMPETENCJE – ZATRUDNIENIE”

W postępowaniu wybrano oferenta:

NAUKA JAZDY „TOMCIO” Tomasz Kawałko,

 1. Gen. Andersa 5B, 76-200 Słupsk

Sporządziła: Wioleta Michalska

 

Słupsk, dnia 23.11.2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 9/EKZ/ZO/2017

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na rozeznanie rynku nr 9/EKZ/ZO/2017 na

PRZEPROWADZENIE KURSU

„PRAWO JAZDY KAT. E”

(do posiadanych przez Uczestnika uprawnień kat: C)

w ramach projektu „EDUKACJA – KOMPETENCJE – ZATRUDNIENIE”

Zapraszamy do składania ofert!

zał. 1 formularz rozeznanie rynku prawo jazdy E

Słupsk, dnia 07.08.2017 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

W ZAPYTANIU OFERTOWYM NR NR 8/EKZ/ZO/2017

W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU

Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Słupsku Sp. z o. o. informuje, iż dokonano wyboru Wykonawcy w postępowaniu w trybie rozeznania rynku dotyczącego wynajmu warsztatu/klasopracowni na zajęcia praktyczne podczas kursu „Kucharz” w ramach projektu „EDUKACJA – KOMPETENCJE – ZATRUDNIENIE”.

W postępowaniu wybrano oferenta:

„BAŁTYK-INVEST Wojciech Mikuliński”, ul. Gen. Zajączka 3, 76-200 Słupsk

(Restauracja Jasminum, ul. Portowa 22, 76-200 Słupsk)

Sporządziła: WIOLETA MICHALSKA

Słupsk, dnia 04.08.2017 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

W ZAPYTANIU OFERTOWYM NR NR 7/EKZ/ZO/2017

W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU

Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Słupsku Sp. z o. o. informuje, iż dokonano wyboru Wykonawcy w postępowaniu w trybie rozeznania rynku dotyczącego PRZEPROWADZENIA KURSU „PRAWO JAZDY KAT. B” w ramach projektu „EDUKACJA – KOMPETENCJE – ZATRUDNIENIE”

W postępowaniu wybrano oferenta:

PCEU Sp. z o. o., ul. Pogodna 10b, 76-200 Strzelino,

Oddział Słupsk, ul. Koszalińska 9

Sporządziła: WIOLETA MICHALSKA

Słupsk, dnia 04.08.2017 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

W ZAPYTANIU OFERTOWYM NR NR 5/EKZ/ZO/2017

W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU

Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Słupsku Sp. z o. o. informuje, iż dokonano wyboru Wykonawcy w postępowaniu w trybie rozeznania rynku dotyczącego PRZEPROWADZENIA KURSU OPERATOR KOPARKI JEDNONACZYNIOWEJ KL. I” w ramach projektu „EDUKACJA – KOMPETENCJE – ZATRUDNIENIE”

W postępowaniu wybrano oferenta:

OŚRODEK DYDAKTYCZNO-SZKOLENIOWY P.P.U.S. „POLKAR” SP. Z O. O.,

 1. ARMII KRAJOWEJ 1, 83-330 ŻUKOWO

Sporządziła: WIOLETA MICHALSKA

Słupsk, dnia 01.08.2017

Zapytanie ofertowe nr 8/EKZ/ZO/2017

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na rozeznanie rynku nr 8/EKZ/ZO/2017 na

WYNAJEM WARSZTATÓW/KLASOPRACOWNI NA ZAJĘCIA PRAKTYCZNE  PODCZAS KURSU „KUCHARZ”

w ramach projektu „EDUKACJA-KOMPETENCJE-ZATRUDNIENIE”

Zapraszamy do składania ofert!

rozeznanie rynku nr 8 warsztat zał. 1 formularz

Słupsk, dnia 01.08.2017

Zapytanie ofertowe nr 7/EKZ/ZO/2017

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na rozeznanie rynku nr 7/EKZ/ZO/2017 na przeprowadzenie szkolenia pn.

„KIEROWCA KAT. B”

w ramach projektu „EDUKACJA-KOMPETENCJE-ZATRUDNIENIE”

Zapraszamy do składania ofert!

rozeznanie rynku nr 7 prawo jazdy B zał. 1 formularz

Słupsk, dnia 28.07.2017

Zapytanie ofertowe nr 6/EKZ/ZO/2017

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na rozeznanie rynku nr 6/EKZ/ZO/2017 na przeprowadzenie szkolenia pn.

„OPERATOR KOPARKI JEDNONACZYNIOWEJ KL. I”

w ramach projektu „EDUKACJA-KOMPETENCJE-ZATRUDNIENIE”

Zapraszamy do składania ofert!

rozeznanie rynku nr 6 koparka kl. I zał. 1 formularz

Słupsk, dnia 28.07.2017

Zapytanie ofertowe nr 5/EKZ/ZO/2017

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na rozeznanie rynku nr 5/EKZ/ZO/2017 na przeprowadzenie szkolenia pn.

„OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI”

w ramach projektu „EDUKACJA-KOMPETENCJE-ZATRUDNIENIE”

Zapraszamy do składania ofert!

rozeznanie rynku nr 5 koparko ładowarka zał. 1 formularz

Słupsk, dnia 18.07.2017 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

W ZAPYTANIU OFERTOWYM NR NR 4/EKZ/ZK/2017

W POSTĘPOWANIU ZGODNYM Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

 

Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Słupsku Sp. z o. o. informuje, iż dokonano wyboru Wykonawców w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności w trybie zapytania ofertowego dotyczącym przeprowadzenia zajęć dydaktycznych na szkoleniu zawodowym pn. „Kucharz” w ramach projektu „EDUKACJA – KOMPETENCJE – ZATRUDNIENIE”.

W postępowaniu wybrano oferentów:

 • Część I – przeprowadzenie zajęć teoretycznych zawodowych

Wybrano ofertę złożoną przez:

Narcyz Wołosewicz, adres: ul. Romera 2/108, 76-200 Słupsk

Oferent spełnił kryteria dostępu oraz otrzymał 100 pkt. w kryterium oceny.

 • Część II – przeprowadzenie zajęć teoretycznych z modułu „Przepisy i zasady BHP oraz ochrony p.poż.”

Nie wyłoniono Wykonawcy w zapytaniu ofertowym, przystąpiono do indywidualnych rozmów.

W toku indywidualnych rozmów wybrano do realizacji zadania następującego Wykonawcę na podstawie negocjacji ustnych:

 

Waldemar Domański, zam. ul. Ogrodowa 8A/3, 76-200 Słupsk

 

 • Część III – przeprowadzenie zajęć teoretycznych z modułu „Podstawowe zasady ochrony środowiska”

Nie wyłoniono Wykonawcy w zapytaniu ofertowym, przystąpiono do indywidualnych rozmów.

W toku indywidualnych rozmów wybrano do realizacji zadania następującego Wykonawcę na podstawie negocjacji ustnych:

 

Jan Perz, zam. ul. Frąckowskiego 13/51, 76-200 Słupsk

 

 • Część IV – przeprowadzenie zajęć teoretycznych z modułu „HACCP”

Nie wyłoniono Wykonawcy w zapytaniu ofertowym, przystąpiono do indywidualnych rozmów.

W toku indywidualnych rozmów wybrano do realizacji zadania następującego Wykonawcę na podstawie negocjacji ustnych:

Waldemar Stachowski, zam. ul. Romera 8/38, 76-200 Słupsk

 • Część V – przeprowadzenie zajęć praktycznych zawodowych

Narcyz Wołosewicz, adres: ul. Romera 2/108, 76-200 Słupsk

Oferent spełnił kryteria dostępu oraz otrzymał 100 pkt. w kryterium oceny.

Sporządziła: WIOLETA MICHALSKA

Słupsk, dnia 10.07.2017

Zapytanie ofertowe nr 4/EKZ/ZK/2017

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 4/EKZ/ZK/2017 na przeprowadzenie zajęć podczas szkolenia pn.

„KUCHARZ’”

w ramach projektu „EDUKACJA-KOMPETENCJE-ZATRUDNIENIE”

Zapraszamy do składania ofert!

TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO kucharz załączniki do zapytania ofertowego nr 4_EKZ_ZK_2017

 

Słupsk, dnia 29.06.2017 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

W ZAPYTANIU OFERTOWYM NR NR 4/EKZ/ZO/2017

W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU

Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Słupsku Sp. z o. o. informuje, iż dokonano wyboru Wykonawcy w postępowaniu w trybie rozeznania rynku dotyczącego PRZEPROWADZENIA KURSU „OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH SPECJALIZOWANYCH ZE ZMIENNYM WYSIĘGIEM (KAT. I WJO)”

w ramach projektu „EDUKACJA – KOMPETENCJE – ZATRUDNIENIE”

W postępowaniu wybrano oferenta:

OŚRODEK DYDAKTYCZNO-SZKOLENIOWY P.P.U.S. „POLKAR” SP. Z O. O., ul. ARMII KRAJOWEJ 1, 83-330 ŻUKOWO

Sporządziła: Wioleta Michalska

Słupsk, dnia 22.06.2017 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

–  ZAPYTANIE OFERTOWE NR NR 3/EKZ/ZO/2017

W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU

Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Słupsku Sp. z o. o. informuje, iż z uwagi na fakt, iż w zapytaniu wpłynęła tylko jedna oferta, której wartość znacząco przekracza kwotę zaplanowaną w budżecie projektu, postępowanie w trybie rozeznania rynku dotyczące przeprowadzenie szkolenia pn. „Operator koparki jednonaczyniowej i ładowarki jednonaczyniowej klasa III”  w ramach projektu „EDUKACJA – KOMPETENCJE – ZATRUDNIENIE” zostaje unieważnione.

Sporządziła: Wioleta Michalska

Słupsk, dnia 20.06.2017 r.

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na rozeznanie rynku nr 4/EKZ/ZO/2017 na przeprowadzenie szkolenia pn.

„OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH SPECJALIZOWANYCH ZE ZMIENNYM WYSIĘGIEM (KAT. I WJO)”

w ramach projektu „EDUKACJA – KOMPETENCJE – ZATRUDNIENIE”

rozeznanie rynku ładowarka teleskopowa zał. 1 formularz

Słupsk, dnia 12.06.2017 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

W ZAPYTANIU OFERTOWYM NR NR 3/EKZ/ZK/2017

W POSTĘPOWANIU ZGODNYM Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Słupsku Sp. z o. o. informuje, iż dokonano wyboru Wykonawców w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności w trybie zapytania ofertowego dotyczącym przeprowadzenia zajęć dydaktycznych na szkoleniu zawodowym pn. „Sprzedawca” w ramach projektu „EDUKACJA – KOMPETENCJE – ZATRUDNIENIE”.

W postępowaniu wybrano oferentów:

 • Część I – przeprowadzenie zajęć z bloku zawodowego w zakresie:
 1. MARKETING I REKLAMA
 2. PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA
 3. ZAOPATRZENIE I ZAKUP TOWARÓW W JEDNOSTCE HANDLOWEJ
 4. SPRZEDAŻ DETALICZNA
 5. WYPOSAŻENIE PUNKTU SPRZEDAŻY
 6. OBLICZENIA SKLEPOWE
 7. TWORZENIE WŁASNEJ FIRMY

Nie wyłoniono Wykonawcy w zapytaniu ofertowym, przystąpiono do indywidualnych rozmów.

W toku indywidualnych rozmów wybrano do realizacji zadania następującego Wykonawcę na podstawie negocjacji ustnych:

Usługi Edukacyjno-Szkoleniowe Natalia Tittke, ul. 3 Maja 35/20, 76-200 Słupsk

oraz

Krzysztof Suchojad, zam. ul. Wiejska 11/1, 76-200 Słupsk

 • Część II – przeprowadzenie zajęć z bloku OBSŁUGA KAS FISKALNYCH

Wybrano ofertę złożoną przez:

Łukasz Kowalewski, ul. Kolejowa 22, 83-111 Miłobądz

Oferent spełnił kryteria dostępu oraz otrzymał najwyższą ilość punktów tj. 100    pkt. w kryterium oceny.

 • Część III – przeprowadzenie zajęć z bloku PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA

Nie wyłoniono Wykonawcy w zapytaniu ofertowym, przystąpiono do indywidualnych rozmów.

W toku indywidualnych rozmów wybrano do realizacji zadania następującego Wykonawcę na podstawie negocjacji ustnych:

Szymon Ziemski, ul. M. Buczka 14/3, 77-230 Kępice

 

Sporządziła:             WIOLETA MICHALSKA

Słupsk, dnia 12.06.2017

Zapytanie ofertowe nr 3/EKZ/ZO/2017

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na rozeznanie rynku nr 3/EKZ/ZO/2017 na przeprowadzenie szkolenia pn.

„OPERATOR KOPARKI JEDNONACZYNIOWEJ I ŁADOWARKI JEDNONACZYNIOWEJ KLASA III”

w ramach projektu „EDUKACJA-KOMPETENCJE-ZATRUDNIENIE”

Zapraszamy do składania ofert!

zał. 1 formularz zapytanie nr 3_EKZ_ZO_2017

Słupsk, dnia 31.05.2017

Zapytanie ofertowe nr 3/EKZ/ZK/2017

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3/EKZ/ZK/2017 w w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na modułowym szkoleniu zawodowym pn. „Sprzedawca” w ramach projektu „EDUKACJA-KOMPETENCJE-ZATRUDNIENIE”

Treść zapytania znajduje się na stronie Bazy Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1036692

Zapraszamy do składania ofert!

 

Słupsk, dnia 24.04.2017 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

W ZAPYTANIU OFERTOWYM NR NR 2/EKZ/ZO/2017

W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU

Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Słupsku Sp. z o. o. informuje, iż dokonano wyboru Wykonawcy w postępowaniu w trybie rozeznania rynku dotyczącego wynajmu strzelnicy na zajęcia praktyczne podczas kursu „Kwalifikowany pracownik ochrony” w ramach projektu „EDUKACJA – KOMPETENCJE – ZATRUDNIENIE”.

W postępowaniu wybrano oferenta:

KLUB STRZELECKI „GRYF SŁUPSKI”, ul. Zamiejska 30, 76-200 Słupsk

Sporządziła: Wioleta Michalska

zał. 1 formularz

Słupsk, dnia 18.04.2017 r.

.2_EKZ_ZO_2017 wynajem strzelnicy

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na rozeznanie rynku

Zapytanie ofertowe nr 2/EKZ/ZO/2017

w trybie rozeznania rynku na

WYNAJEM STRZELNICY NA ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

  PODCZAS KURSU „KWALIFIKOWANY PRACOWNIK OCHRONY”

w ramach projektu „EDUKACJA – KOMPETENCJE – ZATRUDNIENIE”

Słupsk, dnia 07.04.2017 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

W ZAPYTANIU OFERTOWYM NR NR 2/EKZ/ZK/2017

W POSTĘPOWANIU ZGODNYM Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Słupsku Sp. z o. o. informuje, iż dokonano wyboru Wykonawców w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności w trybie zapytania ofertowego dotyczącym przeprowadzenia zajęć dydaktycznych na szkoleniu zawodowym pn. „Kwalifikowany pracownik ochrony” w ramach projektu „EDUKACJA – KOMPETENCJE – ZATRUDNIENIE”.

W postępowaniu wybrano oferentów:

 • Część I – przeprowadzenie zajęć z Bloku ogólnoprawnego w zakresie:
 1. Zagadnienia dotyczące ochrony osób i mienia
 2. Wybrane zagadnienia prawa karnego, prawa wykroczeń i prawa karnego procesowego
 3. Wybrane zagadnienia prawa cywilnego i prawa pracy

Wybrano ofertę złożoną przez:

    EUGENIUSZ STANIUL, 76-200 Słupsk, ul. Władysława IV 13/29

Oferent spełnił kryteria dostępu oraz otrzymał najwyższą ilość punktów tj. 85,54   pkt. w kryterium oceny.

 • Część II – przeprowadzenie zajęć z Bloku ogólnoprawnego w zakresie:
 1. Wybrane zagadnienia psychologii
 2. Etyka pracownika ochrony

Nie wyłoniono Wykonawcy w zapytaniu ofertowym, przystąpiono do indywidualnych rozmów.

W toku indywidualnych rozmów wybrano do realizacji zadania następującego Wykonawcę na podstawie negocjacji ustnych:

Władysław Hałasiewicz, zam. ul. Szczecińska 66/46, 76-200 Słupsk

 • Część III – przeprowadzenie zajęć z Bloku ogólnoprawnego w zakresie:
 1. Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej

Wybrano ofertę złożoną przez:

Piotr Wróbel Usługi i Edukacja w Zakresie Ratownictwa Medycznego

Stare Bielice 203a, 76-039 Biesiekierz

Oferent spełnił kryteria dostępu oraz otrzymał najwyższą ilość punktów tj. 100    pkt. w kryterium oceny.

 • Część IV – przeprowadzenie zajęć z Bloku obejmującego zagadnienia ochrony osób i mienia

Wybrano ofertę złożoną przez:

EUGENIUSZ STANIUL, 76-200 Słupsk, ul. Władysława IV 13/29

Oferent spełnił kryteria dostępu oraz otrzymał najwyższą ilość punktów tj. 85,54   pkt. w kryterium oceny.

 • Część V – przeprowadzenie zajęć z Bloku obejmującego zagadnienia wyszkolenia strzeleckiego

Wybrano ofertę złożoną przez:

             Henryk Jaśkowski, ul. Orłowskiego 2, 76-200 Słupsk

Oferent spełnił kryteria dostępu oraz otrzymał najwyższą ilość punktów tj. 83,83   pkt. w kryterium oceny.

 • Część VI – przeprowadzenie zajęć z Bloku obejmującego zagadnienia samoobrony i technik interwencyjnych

Wybrano ofertę złożoną przez:

Edward Antczak, 76-200 Słupsk, ul. Anny Gryfitki 7/56

Oferent spełnił kryteria dostępu oraz otrzymał najwyższą ilość punktów tj. 85,54   pkt. w kryterium oceny.

Oferta złożona przez Centrum Edukacyjne Technik Sp. z o. o. nie podlegała ocenie, z uwagi na złożenie oferty po wymaganym terminie.

Sporządziła:   Wioleta Michalska

Słupsk, dnia 29.03.2017

 

Zapytanie ofertowe nr 2/EKZ/ZK/2017

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/EKZ/ZK/2017 w w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na szkoleniu zawodowym pn. „Kwalifikowany pracownik ochrony” w ramach projektu „EDUKACJA-KOMPETENCJE-ZATRUDNIENIE”

Treść zapytania znajduje się na stronie Bazy Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1027498

Zapraszamy do składania ofert!

 

Słupsk, dnia 06.02.2017

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

W ZAPYTANIU OFERTOWYM NR NR 1/EKZ/ZK/2017

W POSTĘPOWANIU ZGODNYM Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

 

Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Słupsku Sp. z o. o. informuje, iż dokonano wyboru Wykonawców w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności w trybie zapytania ofertowego dotyczącym przeprowadzenia zajęć dydaktycznych na szkoleniu zawodowym pn. „Kucharz” w ramach projektu „EDUKACJA – KOMPETENCJE – ZATRUDNIENIE”.

W postępowaniu wybrano oferentów:

 • Część I – przeprowadzenie zajęć teoretycznych zawodowych

Wybrano ofertę złożoną przez:

Narcyz Wołosewicz, adres: ul. Romera 2/108, 76-200 Słupsk

Oferent spełnił kryteria dostępu oraz otrzymał 100 pkt. w kryterium oceny.

 • Część II – przeprowadzenie zajęć teoretycznych z modułu „Przepisy i zasady BHP oraz ochrony p.poż.”

Nie wyłoniono Wykonawcy w zapytaniu ofertowym, przystąpiono do indywidualnych rozmów.

W toku indywidualnych rozmów wybrano do realizacji zadania następującego Wykonawcę na podstawie negocjacji ustnych:

Waldemar Domański, zam. ul. Ogrodowa 8A/3, 76-200 Słupsk

 • Część III – przeprowadzenie zajęć teoretycznych z modułu „Podstawowe zasady ochrony środowiska”

Nie wyłoniono Wykonawcy w zapytaniu ofertowym, przystąpiono do indywidualnych rozmów.

W toku indywidualnych rozmów wybrano do realizacji zadania następującego Wykonawcę na podstawie negocjacji ustnych:

Joanna Huras, zam. Darżyno 41A, 76-230 Potęgowo

 • Część IV – przeprowadzenie zajęć teoretycznych z modułu „HACCP”

Nie wyłoniono Wykonawcy w zapytaniu ofertowym, przystąpiono do indywidualnych rozmów.

W toku indywidualnych rozmów wybrano do realizacji zadania następującego Wykonawcę na podstawie negocjacji ustnych:

Jan Perz, zam. ul. Frąckowskiego 13/51, 76-200 Słupsk

 • Część V – przeprowadzenie zajęć praktycznych zawodowych

Narcyz Wołosewicz, adres: ul. Romera 2/108, 76-200 Słupsk

 

Oferent spełnił kryteria dostępu oraz otrzymał 100 pkt. w kryterium oceny.

 

Sporządziła: Wioleta Michalska

Słupsk, dnia 24.01.2017

 

Zapytanie ofertowe nr 1/EKZ/ZK/2017

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/EKZ/ZK/2017 w w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na szkoleniu zawodowym pn. „Kucharz” w ramach projektu „EDUKACJA-KOMPETENCJE-ZATRUDNIENIE”

Treść zapytania znajduje się na stronie Bazy Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1018550

Zapraszamy do składania ofert!

Słupsk, dnia 13.12.2016 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

W ZAPYTANIU OFERTOWYM NR NR 2/EKZ/ZK/2016

W POSTĘPOWANIU ZGODNYM Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Słupsku Sp. z o. o. informuje, iż dokonano wyboru Wykonawców w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności w trybie zapytania ofertowego dotyczącym przeprowadzenia zajęć dydaktycznych na szkoleniu pn. „Operator wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowej w ramach projektu „EDUKACJA – KOMPETENCJE – ZATRUDNIENIE”.

W postępowaniu wybrano oferentów:

 • Część I – przeprowadzenie zajęć teoretycznych

Wybrano ofertę złożoną przez:

Ryszard Steca, adres: ul. Gen. Wł. Andersa 3/29, 76-200 Słupsk

Oferent spełnił kryteria dostępu oraz otrzymał 100 pkt. w kryterium oceny.

 • Część II – przeprowadzenie zajęć praktycznych

Lucjan Rubacha, adres: ul. Wileńska 4a/13, 76-200 Słupsk

Oferent spełnił kryteria dostępu oraz otrzymał 100 pkt. w kryterium oceny.

Sporządziła: Wioleta Michalska, Asystent projektu

 

Słupsk, dnia 07.12.2016 r.

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

W ZAPYTANIU OFERTOWYM NR NR 3/EKZ/ZO/2016

W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU

 Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Słupsku Sp. z o. o. informuje, iż dokonano wyboru Wykonawcy w postępowaniu w trybie rozeznania rynku dotyczącego wynajmu warsztatu/klasopracowni na zajęcia praktyczne podczas kursu „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie” w ramach projektu „EDUKACJA – KOMPETENCJE – ZATRUDNIENIE”.

W postępowaniu wybrano oferenta:

PPHU BLUMET Krzysztof Jankowski, ul. Kaszubska 24, 76-200 Słupsk

Sporządziła: Wioleta Michalska, Asystent projektu

Słupsk, dnia 02.12.2016

zalaczniki-do-zapytania-ofertowego-nr-1_ekz_zk_2016 zapytanie-ofertowe-nr-2_ekz_zk_2016

Zapytanie ofertowe nr 2/EKZ/ZK/2016

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/EKZ/ZK/2016 w w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na szkoleniu pn. „Operator wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowej” w ramach projektu „EDUKACJA-KOMPETENCJE-ZATRUDNIENIE”

Słupsk, dnia 30.11.2016

zapytanie-ofertowe-nr-3_ekz_zo_2016 zal-1-formularz

Zapytanie ofertowe nr 3/EKZ/ZO/2016

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3/EKZ/ZO/2016 w trybie rozeznania rynku na wynajem warsztatów/klasopracowni na zajęcia praktyczne podczas kursu  „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie” w ramach projektu „EDUKACJA-KOMPETENCJE-ZATRUDNIENIE”

zawiadomienie-o-wyborze-oferty-w-zapytaniu-ofertowym-nr-1_ekz_zk_2016

Słupsk, dnia 14.11.2016 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W ZAPYTANIU OFERTOWYM NR NR 1/EKZ/ZK/2016 W POSTĘPOWANIU ZGODNYM Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

 

Słupsk, dnia 28.10.2016 r.

zalaczniki-do-zapytania-ofertowego-nr-1_ekz_zk_2016 zapytanie-ofertowe-nr-1_ekz_zk_2016
Zapytanie ofertowe nr 1/EKZ/ZK/2016

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/EKZ/ZK/2016 w w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na szkoleniu zawodowym pn. „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie” w ramach projektu „EDUKACJA-KOMPETENCJE-ZATRUDNIENIE”

 

Słupsk, dnia 28.10.2016 r.

zawiadomienie-o-wyborze-oferty-w-zapytaniu-nr-2_ekz_zo_2016

Zawiadomienie o wyborze oferenta w zapytaniu ofertowym nr 2/EKZ/ZO/2016 w trybie rozeznania rynku na usługę cateringową w ramach projektu „EDUKACJA – KOMPETENCJE – ZATRUDNIENIE”.

 

Słupsk, dnia 20.10.2016 r.

zapytanie-ofertowe-nr-2_ekz_zo_2016            zal-1-formularz

Zapytanie ofertowe nr 2/EKZ/ZO/2016 w trybie rozeznania rynku na USŁUGĘ CATERINGOWĄ w ramach projektu „EDUKACJA – KOMPETENCJE – ZATRUDNIENIE”

 

Słupsk, dnia 20.10.2016 r.

zawiadomienie-o-wyborze-oferty-zo-nr-1_ekz_zo_2016

Zawiadomienie o wyborze oferenta w zapytaniu ofertowym nr 1/EKZ/ZO/2016 w trybie rozeznania rynku na przeprowadzenie zajęć grupowych z doradztwa/poradnictwa zawodowego oraz indywidualnego poradnictwa zawodowego mającego na celu wypracowanie Indywidualnych Planów Działań w ramach projektu „EDUKACJA – KOMPETENCJE – ZATRUDNIENIE”.

 

zapytanie-ofertowe-nr-1_ekz_zo_2016

zal-2-oswiadczenie

zal-1-formularz

Zapytanie ofertowe nr 1/EKZ/ZO/2016 w trybie rozeznania rynku na przeprowadzenie zajęć grupowych z doradztwa/poradnictwa zawodowego oraz indywidualnego poradnictwa zawodowego mającego na celu wypracowanie Indywidualnych Planów Działań w ramach projektu „EDUKACJA – KOMPETENCJE – ZATRUDNIENIE”.